Hopp til hovedinnhold

Talentsenter i realfag

Talentsenteret er en møteplass for elever som kan ha nytte av større faglige utfordringer enn det de møter på skolen. Målgruppen er elever som har potensial til å prestere høyt i realfag.

Hva er Talentsenteret

Talentsenteret i realfag er en faglig og sosial møteplass der unge med stort læringspotensial og interesse for matematikk, naturfag og teknologi kan møtes og utfordres på sine interesser. Talentsentret er et tilbud til elever fra 5. trinn i grunnskolen til VG2. Målgruppen er både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå.

Jente på lab med mikroskop.

Tilbudet i Talentsenteret betraktes som tilpasset opplæring etter opplæringsloven og er i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Det er derfor gratis og samlingene er lagt i skoletid og skal ikke føres som fravær på skolen. Dette medfører at det er skolen som må vurdere om dette er riktig tilbud for en elev. Alle søknader om plass må derfor foregå i samarbeid med skolen.

Opplæringsloven § 1-3 sier at opplæringa skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte eleven. Dette gjelder også for elever som trenger ekstra faglige utfordringer, som er spesielt ivrige etter å lære, og som kanskje kjeder seg fordi de raskt mestrer de oppgavene de får.

For elever som deltar tilbyr vi 4 samlinger over 2 dager fordelt gjennom skoleåret.

Etablering av Talentsenterordningen

Etableringen av Talentsenter i realfag er en oppfølging av realfagsstrategien "Tett på realfag", som ble lagt frem av Kunnskapsdepartementet høsten 2015. Talentsentrene skal øke elever med stort læringspotensial sin læring og motivasjon i matematikk, naturfag og teknologi. Videre skal Talentsenteret bidra til at elevene danner nettverk med andre elever med stort læringspotensial.

Høsten 2016 startet Nordnorsk vitensenter opp som et av fire talentsentere i Norge. De andre er i Oslo, Bergen og Trondheim.

Vi startet med et tilbud til elever i 7.-9. trinn i Tromsø og Alta, og til elever fra 10. trinn til VG2 for hele Troms fylke. Etter dette har vi gradvis utvidet og har i dag (2020) et tilbud i Alta, Tromsø, Harstad, Narvik og Bodø, samt for hele tidl. Troms fylke for elever på VGS.

Kontakt Talentsenteret i realfag på Nordnorsk vitensenter