Hopp til hovedinnhold
Bilde
nærbilde av legobord med publikum ute av fokus i bakgrunnen.

FIRST LEGO League

FIRST LEGO League er en teknologi- og forskningskonkurranse for barn og ungdom mellom 10 og 16 år. Den har vært arrangert i Tromsø siden 2002.

FIRST LEGO League inspirerer barn og unge til å bli morgendagens ingeniører, forskere og problemløsere. Gjennom samfunnsaktuelle oppdrag får deltakerne oppleve vitenskap og teknologi på en engasjerende og spennende måte!
Bilde
SPIKE Prime LEGO robot.
Bilde
Aula på Tromstun skole fyllt med publikum og deltakere.

Oppdraget

FIRST LEGO League (FLL) arrangeres hver høst over hele verden. Da kan barn gå sammen i lag og bli ekte forskere, designere og teknologer. De skal forske på samfunnsaktuelle tema og finne innovative løsninger på konkrete utfordringer. De skal designe, bygge og programmere LEGO-roboter, og de skal markedsføre sin forskning og sitt lag. Noen setter sammen lag fra lokale barne- og ungdomskoler, med lærere som veiledere. Noen konkurrerer gjennom private lag og foreninger under oppsyn av foreldre eller andre voksenpersoner.

Varighet

Prosjektperioden går fra tidlig september til tidlig november og avsluttes med regionale finaler. Her møtes lagene og presenterer sin forskning, markedsføring og teknologi. Fagdommere vurderer hva lagene har fått til og deler ut premier. Det laget som har vært best sammenlagt vinner Championprisen og går videre til en skandinavisk finale. Her får laget konkurrere mot de beste lagene fra Norge, Sverige og Færøyene.

Deltakelse i Nord-Norge

FLL arrangeres i flere byer i Nord-Norge. Uansett hvor du bor kan Nordnorsk vitensenter være behjelpelig med informasjon om hvordan man kan komme i gang, og finne kontaktinformasjon til lokale arrangører. I Tromsø har Nordnorsk vitensenter ansvar for FLL-prosjektet og tilbyr kurs, informasjon og utstyr. Både lokale og nasjonale sponsorer bidrar med utstyr og påmelding, slik at deltakelse kun krever svært få materielle ressurser.

Kurs for elever og lærere

Nordnorsk vitensenter har undervisningsopplegg for elever som ønsker å delta på FLL for første gang. Vitensenteret tilbyr også kurs for lærere og andre voksne som ønsker å være veiledere for FIRST LEGO League lag. Se mer informasjon om vårt kurs- og undervisningstilbud. Vitensenteret kommer gjerne på besøk til skoler; lærermøter eller foreldremøter, hvor vi presenterer FLL-prosjektet.

Faglig innhold

FLL er et tverrfaglig prosjekt, med innhold innenfor fag som matematikk, samfunnsfag, naturfag, norsk, kroppsøving, teknologi og design med mer. Det egner seg derfor svært godt til gjennomføring som et skoleprosjekt. FLL er et tilrettelagt med konkret informasjon om læreplanmål som oppnås gjennom prosjektet. Mange skoler har også god erfaring med foreldresamarbeid, hvor deler av opplegget gjennomføres på frivillig basis, under foreldreoppsyn, utenfor skoletida.

Les mer om FIRST LEGO League på: