Hopp til hovedinnhold

Arctic Frontiers Young - Science for Schools og Science for Kids

Et samarbeidsprosjekt med UiT, Polaria, Framsenteret, APECS (Association of Polar Early Career Scientists), Arctic Frontiers og Nordnorsk vitensenter.

Tekst: Arctic Frontiers 2024 ReActions 29 Jan - 01 Feb Tromsø, Norway / Digital

Arctic Frontiers

Internasjonal konferanse med fokus på bærekraftig utvikling i Arktis
Hvert år i januar møtes rundt 1400 representanter fra hele verden innen forskning, næringsliv og politikk i den arktiske hovedstaden Tromsø for å diskutere problemstillinger rundt utviklingen i nordområdene. Konferansen i januar/februar 2024 vil bli den sekstende siden oppstarten i 2007.

Link til hovedsiden for konferansen: http://www.arcticfrontiers.com/

Science for Schools

En sidekonferanse av Arctic Frontiers for 10.trinn i Tromsø.
Arctic Frontiers, APECS (Assosiation of Polar Early Scientists), UiT Norges arktiske universitet, Polaria, Framsenteret og Nordnorsk vitensenter arrangerer en sidekonferanse for ungdomsskolene i Tromsø. Hvert år deltar om lag 550 elever fra Tromsø.

Formålet med konferansen er å synliggjøre den spennende og viktige forskningen som foregår i den arktiske regionen, og vise ungdommene hvor variert og spennende det er å jobbe som forsker. I tillegg ønsker vi å skape en arena der ungdom får jobbe med sine egne forskningsprosjekter og dermed være en del av det viktige arbeidet som skjer i egen region. Her får elevene muligheten til å se hvordan forskere jobber med de temaene vi leser om i lærebøkene, og de får lokalt forankrede eksempler på anvendelse av kunnskaper og lokal forskning.

Arctic Frontiers Science for School er et prosjekt som glir godt sammen med Kunnskapsløftet 2020. Arbeidet med prosjektet dekker i stor grad de overordnede delene; Respekt for naturen og miljøbevissthet, og demokrati og medvirkning, og det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling.

Fire skoleelever foran plakaten de har laget.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet består av fire hoveddeler:

  • Forberedelser
  • En inspirasjonsdag i slutten av oktober
  • Arbeid på skolen med utarbeiding av innhold til poster og produksjon av poster
  • Arctic Frontiers - Science in School, foredrag og posterutstilling, uke 4 2023

Hovedmålet med prosjektet er at elevene etter inspirasjonsdagen skal velge seg en problemstilling de skal jobbe med i grupper. Arbeidet skal ende i en vitenskapelig poster. De beste posterne fra hver skole/klasse leveres til Vitensenteret og er med i en posterkonkurranse i forbindelse med Arctic Frontiers i januar 2023. Postere til konkurransen må være på engelsk, og elevene må være forberedt på å forsvare posterne overfor en jury på engelsk.

Prosjektet kan gjennomføres som et rent naturfagsprosjekt med engelsk som støttefag, eller det kan gjøres som et stort, tverrfaglig prosjekt.

Science for Kids

En sidekonferanse av Arctic Frontiers for barnehager i Tromsø.

Formålet med Science for Kids er å vekke nysgjerrighet for forskning hos barn og å formidle en positiv holdning til kunnskap og forskning.

Aktivitetene starter på høsten med en inspirasjonsdag i fjæra hvor barna får møte en havforsker og utforske arter og ting i fjæra.

Senere på høsten får barnehagepersonalet veiledning av Nordnorsk vitensenter til å jobbe med forskningstenkning og pedagogikk i barnehagen. De neste ukene jobber barna med ulike temaer, hypoteser og eksperimenter.

Temaene blir valgt i samråd med barna, og i 2023 handlet prosjektene om alt fra vind og mørketid til kloakk og planter.

Arbeidet blir presentert i januar på plakatfesten på Nordnorsk Vitensenter av barna. I tillegg får de være med på vitenshow, og feire med is til slutt. I 2023 deltok 5 barnehager med 81 barn og 20 voksne på plakatfesten.  

Voksne og barn som sitter i ring og prater om prosjektet.