Hopp til hovedinnhold

Rådet

Rådet for Nordnorsk vitensenter

Medlemmer

 • Barlindhaug AS
 • NorInnova AS
 • NHO Arktis
 • Tekna avdeling Tromsø
 • Andøya Space Education
 • NITO Troms
 • Norges Råfisklag
 • NTL Forening 93
 • Offshore Norge
 • Framsenteret
 • Equinor ASA
 • Sparebank1 Nord-Norge
 • Statens vegvesen
 • Troms fylkeskommune
 • Troms Kraft AS
 • Tromsø kommune
 • UiT Norges Arktiske Universitet
 • UNIS

Oppgaver

Rådet har som oppgaver å:

 • velge rådsleder, styremedlemmer og vararepresentanter i henhold til § 5 i vedtektene samt valgkomité
 • fastsette styremedlemmenes godtgjørelse
 • føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
 • avgi uttalelse om årsregnskap og årsberetning
 • velge stiftelsens revisor
 • å beslutte granskning
 • å beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret
 • utarbeide forslag til strategi- og utviklingsplan
 • behandle innkomne forslag til rådssaker